ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်း

ပြည်မြို့တွင်းမှ ဝယ်ယူအားပေးပါက အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပါသည်။ အခြားမြို့မှ ဝယ်ယူအားပေးပါက မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ ငွေလွှဲ၀င်ပြီး (၅)ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာကားဂိတ်(သို့မဟုတ်) Delivery Service ဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။